FOR SKOLER

Byg&Hyg
Byg&Hyg
Obligatorisk forløb for 6. årgang med det mål at øge interessen for erhvervsuddannelserne
Lyrik i VR
Lyrik i VR
Dansk-forløb for udskolingen, hvor eleverne arbejder med et digt i Virtual Reality
Design din egen Byplakat
Design din egen byplakat
Et undervisningsforløb, hvor seværdighederne i jeres lokalområde er i fokus
Brætspil
Udvikling af brætspil
Brætspil udvikles i en designproces, hvor det æstetiske og funktionelle er i fokus
Emner fra lasercutter
PROJEKTOPGAVEN
Forløb for 8., 9. el. 10. klasse, hvor man bruger digitale teknologier ifm. projektopgaven
Oculus Quest kuffert
BOOK VR-KLASSESÆT
Book vores Virtual Reality-klassesæt med 10 stk. Oculus Quest VR-briller