For elever og forældre

Fredericia Kommune prioriterer uddannelsesvejledning og gode overgange for de unge højt og har en ambition om at have uddannelsesvejledning i særklasse til alle vores unge. Alle elever i kommunen modtager kollektiv vejledning. Alle elever på folkeskolerne i kommunen bliver også tilbudt individuel vejledning i løbet af udskolingen.

På hver skole er der tilknyttet en eller to vejledere. Hvis du vil finde vejlederen på din skole, så kan du trykke her


En sammenhængende plan for vejledning
De forskellige vejledningsaktiviteter i udskolingen er bygget op, så eleverne oplever et sammenhængende vejledningsforløb fra 7.-9./10. klasse og dækker også det timeløse emne Uddannelse og Job.
I vejledningsaktiviteterne tager vi afsæt i karrierelæring, som handler om, at elever har brug for at lære om uddannelses- og arbejdslivet, og alt det som knytter sig til det, for at kunne begå sig i det. Eleverne skal derfor både lære om sig selv, de skal lære om uddannelsesmuligheder og om arbejdslivet, sådan at de kan træffe deres uddannelsesvalg på et stærkt vidensfundament.

Herunder kan I se, hvilke aktiviteter, der ligger i den kollektive og individuelle vejledning.