Rasmus Brohave er SOSU for en dag

10 social- og sundhedsskoler har hyret den kendte youtuber Rasmus Brohave til at være social- og sundhedsassistent for en dag som et led i filmkonceptet: ”Hvad kan jeg blive?” Youtuberen er udvalgt efter ønske fra nuværende social- og sundhedselever, der efterspørger uddannelsesinformation i øjenhøjde.

Rasmus talte med Camilla, der er elev i Fredericia, og hun viste, hvordan uddannelsen både involverer VR og simulation. En hverdag på et plejecenter bliver man også introduceret for, og det viser, at en SOSU har mange meningsfuld og værdifulde opgaver at løse for ældre borgere.

 

Se hele kampagnen på: hvadkanjegblive.nu

 

282.000 abonnenter på YouTube og 304.000 følgere på Instagram har 22-årige Rasmus Brohave et talerør direkte ind i Danmarks ungdom, og det er uddannelsesvejledning der kan klæde alle unge bedre på til snakken med deres forældre eller uddannelsesvejlederen på ens skole.

ROLLEMODELLER FRA SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN